Cashback-voorwaarden No Frost-diepvriezers (België)

Indien je in de geldige periode een van de onderstaande actiemodellen van Haier aankoopt, ontvang je tot € 100 van Haier terugbetaald:

  • H2F-255WSAA (11/10/2021 tot en met 14/11/2021): € 50
  • H3F-320WSAAU1 (11/10/2021 tot en met 14/11/2021): € 100

Deze actie geldt uitsluitend op producten die gekocht zijn bij de volgende deelnemende winkels: Krëfel, Coolblue, Ihpo, Vanden Borre, Ixina, Unigro, MediaMarkt, Electro Depot, Cora en Eldi.

Uitsluitend geregistreerde aankopen vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs worden in behandeling genomen. In het geval de deelnemer het ontbrekende materiaal niet binnen 10 werkdagen na online registratie nazendt of onvoldoende aanvult, vervalt de deelname aan de actie, zonder dat daardoor enige aanspraak ontstaat op schadevergoeding of vervangende actie, in wat voor vorm dan ook. Onvolledige inzendingen, onjuiste inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden én inzendingen na de uiterste inzenddatum van 05/12/2021 worden niet gehonoreerd.

De cashback is enkel mogelijk middels een bankoverschrijving en niet middels een contante betaling of per cheque.

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt niet op tweedehands- en/of tweedekeuzeproducten (B-keuze). Deze actie geldt enkel op unieke producten. Dit betekent dat er geen dubbele aanvragen met hetzelfde serienummer ingediend kunnen worden. In geval van retour gestuurde/gebrachte producten vervalt de deelname aan de cashbackactie. Indien de cashback reeds is betaald, dient het bedrag terug gestort te worden.

Haier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie/gegevens die door de deelnemer zijn ingezonden.Haier Benelux N.V. is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de actiemodellen bij de winkel en webshops van aangesloten retailers. Mochten binnen de actieperiode de actiemodellen niet voorradig zijn, ontstaat geen mogelijkheid later nog deel te nemen aan deze actie.

Voor de uitvoering van deze actie maakt Haier gebruik van de diensten van een uitvoerend bedrijf.
Dit bedrijf is met inachtneming van de privacywetgeving gerechtigd de ingezonden documenten en bijlagen te verwerken en de data daaruit in te zien en te verwerken. Mochten er vragen ontstaan of bijlagen ontbreken, dan kan dit uitvoerend bedrijf daarover contact met je opnemen. Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Haier Benelux en de door haar ingeschakelde hulppersonen strikt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet aan derden doorgegeven.

Haier, de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor uit de actie voortvloeiende handeling en/of kosten van de deelnemer. Haier en de door haar ingeschakelde hulppersonen en derden kunnen bovendien niet aansprakelijk worden gesteld door (of namens) de deelnemer voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door of op enige wijze verband houdend met deze actie, waaronder het niet of niet tijdig verstrekken van de cashback.Haier behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie eerder te beëindigen. Haier is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot enige schadevergoeding of vervangende actie, in welke vorm dan ook.

Persoonlijke gegevens kunnen steeds aangepast of verwijderd worden door contact op te nemen met Haier. Vragen en/of opmerkingen aangaande reeds ingediende aanvragen kun je melden via info@haierhome.be